POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Kostenoverzicht

De kostenopbouw van de geschillenoplossing/-beslechting verschilt per vorm. De administratiekosten zijn voor het NAI bestemd om de administratie van de procedure te kunnen voeren en is afhankelijk van het geldelijk belang.

Mediation

Naast de NAI administratiekosten zoals vastgelegd in de appendix bij het mediationreglement zijn er de kosten van de mediator. Hiervoor wordt een depot gevraagd waaruit de kosten worden voldaan. Het uurtarief van de mediator bedraagt € 150,- en de mediator wordt in principe geacht niet meer dan 20 uur te besteden aan de procedure. Benoeming van een secretaris komt weinig voor.

Bindend Advies

Naast de NAI administratiekosten zoals vastgelegd in de appendix bij het bindendadviesreglement wordt er voor de kosten en uren van de bindend adviseur een depot gevraagd. Dat depot is gebaseerd op het uurtarief van de bindend adviseur à € 150,- excl. btw en de te verwachten te besteden tijd. De bindend adviseur wordt geacht niet meer dan 20 uur te besteden aan de procedure. Er kan nog 20 uur bij komen, als er een (voorwaardelijke) tegenvordering wordt ingediend. Als een secretaris wordt benoemd wordt deze betaald door de bindend adviseur.

Arbitrage

Naast de NAI administratiekosten zoals vastgelegd in de appendix bij het arbitragereglement wordt er voor de kosten en uren van de arbiter een depot gevraagd. Het uurtarief van de arbiter is € 150,- excl. btw. Het aantal te besteden uren door de arbiter is op voorhand niet aan te geven, dit hangt van de zaak af. De arbiter maakt bij aanvang van de zaak een inschatting van het aantal uren dat hij/zij zal besteden aan de arbitrage. Op basis van deze inschatting zal het depot worden gevraagd. Ook kan een scheidsgerecht vragen om de benoeming van een jurist als secretaris. Het uurtarief van de secretaris is € 80,- excl. btw.


 Over het convenant

Het convenant is hier beschikbaar