POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Bindend Advies

Partijen kunnen ervoor kiezen om een geschil te laten beslechten door middel van bindend advies. Partijen kunnen bindend advies overeenkomen voordat het geschil is ontstaan, bijvoorbeeld in een contract, maar ook nadat het geschil is ontstaan. Dat laatste is het geval bij zorgcontracteringsgeschillen.  Als partijen bindend advies zijn overeengekomen, kan een van hen, of kunnen zij gezamenlijk een bindendadviesaanvraag indienen. Om een bindend advies bij het NAI aan te kunnen vragen, zullen partijen overeen moeten komen dat het Bindendadviesreglement van het NAI van toepassing is op de procedure. Bij bindend advies in zorgcontracteringsgeschillen is een aantal aanpassingen op het NAI Bindendadviesreglement doorgevoerd. Deze vindt u in de model bindendadviesovereenkomst zorgcontractering. Partijen kunnen hun bindendadviesaanvraag zenden naar het NAI via zorgcontractering@nai-nl.org. Zij kunnen ook online bindend advies aanvragen.

Na ontvangst van de bindendadviesaanvraag door het NAI zal de wederpartij in de gelegenheid worden gesteld met een kort antwoord te reageren op de aanvraag. In zorgcontracteringsgeschillen wordt in principe een (1) bindend adviseur benoemd. Het Nederlands Arbitrage Instituut benoemt de bindend adviseur. Partijen kunnen ook overeenkomen dat drie bindend adviseurs worden benoemd.

De bindend adviseur zal met partijen contact opnemen om afspraken te maken over de invulling van de procedure. Daarna stelt de bindend adviseur een procesorde op waarin onder andere staat wanneer bepaalde stukken ingediend moeten worden en wanneer een zitting zal plaatsvinden. De bindend adviseur geeft aan het einde van de procedure zo snel mogelijk het bindend advies.

Als het bindend advies door een van partijen niet wordt nageleefd, zal de andere partij nakoming kunnen vorderen bij de overheidsrechter.

De kosten van de bindendadviesprocedure bestaan uit administratiekosten en kosten van de bindend adviseur. De administratiekosten zijn voor het NAI bestemd om de administratie van de procedure te kunnen voeren. Voor de kosten en uren van de bindend adviseur wordt een depot gevraagd waaruit de kosten worden voldaan. Dat depot is gebaseerd op het uurtarief van de bindend adviseur à € 150,- excl. btw en de te verwachten te besteden tijd. De bindend adviseur wordt geacht niet meer dan 20 uur te besteden aan de procedure. Er kan nog 20 uur bij komen, als er een (voorwaardelijke) tegenvordering wordt ingediend.

De bindend adviseur kan zelf het bindend advies schrijven, maar als er een secretaris benoemd wordt, bijvoorbeeld wanneer een niet-jurist bindend adviseur is, zal deze die taak op zich nemen en betaalt de bindend adviseur deze van zijn honorarium. In overleg met de partijen kan dat anders zijn.

Communicatie verloopt in principe via e-mail. Bij een zitting c.q. bijeenkomst kan een partij in persoon verschijnen en/of zich laten vertegenwoordigen. Verplichte procesvertegenwoordiging, zoals in bepaalde gevallen bij de overheidsrechter, kent het NAI niet.

Een nadere toelichting op bindend advies in zorgcontracteringgeschillen vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het NAI secretariaat (zorgcontractering@nai-nl.org of 010 – 281 69 69).Overeenkomst

Model Bindendadvies­overeenkomst zorgcontractering

NAI Bindend Adviesreglement >