POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

NAI viert 70-jarig jubileum

Op vrijdagmiddag 28 juni 2019 zal een bijzonder symposium plaatshebben wegens het 70-jarig bestaan van het NAI én het afscheid van zijn huidige directeur, Fredy von Hombracht-Brinkman. Vanuit diverse invalshoeken zal worden teruggeblikt, maar vooral ook worden gereflecteerd op de huidige en toekomstige positie van het NAI en de daarbij betrokken “spelers” in het veld van de alternatieve geschillenbeslechting.

 

Het programma voor deze middag luidt als volgt:

 

14.30 uur Ontvangst
15.00 uur Welkomstwoord en opening symposium door de voorzitter, prof. mr. Gerard Meijer
15.05 uur Inleiding “70 jaar NAI” door prof. mr. Henk Snijders
15.30 uur Intermezzo, waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij het afscheid van mr. Fredy von Hombracht-Brinkman als directeur van het NAI
16.00 uur Pauze
16.30 uur Paneldebat o.l.v. de voorzitter tezamen met prof. mr. Carla Klaassen over vragen zoals: wat maakt een goed arbiter?, wat verwachten partijen van een arbitrage en wanneer is deze in hun ogen goed verlopen?, wat zijn kansen en aandachtspunten voor het NAI? Panelleden: mr. Willem van Baren, prof. mr. Arthur Hartkamp en mr. Melanie van Leeuwen
17.00 uur Inleiding “Het NAI bezien door een Belgische bril” door mr. Dirk De Meulemeester (voorzitter CEPANI)
17.25 uur Op bijzonder wijze zal hetgeen de revue is gepasseerd worden samengevat, waarna het symposium zal worden afgesloten door de voorzitter
17.45 uur Borrel met muzikale omlijsting door een delegatie van het Nederlands Studenten Orkest met aansluitend een “walking dinner”

 

Locatie: NautaDutilh Rotterdam, Weena 800

Tarief inclusief borrel en walking dinner: € 225,- (BTW vrij).

 

Het aantal plaatsen is beperkt. U verneemt z.s.m. na aanmelding of u geplaatst kunt worden.

 

U kunt zich inschrijven via deze website>>.

Voor de organisatie van het symposium ontvangt het CPO graag enkele gegevens van u.

 

Wij hopen zeer u op 28 juni te mogen verwelkomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gerard Meijer
(voorzitter bestuur NAI)
Carla Klaassen
(vice-voorzitter bestuur NAI)

 Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.