POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

NAI Nieuwsbrief januari 2018

Nieuwjaarswens

Het afgelopen jaar heeft het NAI het hogerop gezocht en is sinds eind augustus op de 34ste verdieping van het gebouw “Delftse Poort” aan het Weena te Rotterdam gehuisvest, vlak naast Rotterdam C.S. De stad is goed te overzien en ook het oude pand aan de Aert van Nesstraat kan vanuit de huidige locatie worden aanschouwd. Op dit moment blikken we terug naar het oude jaar. Het jaar 2017 bracht het NAI, naast een state of the art kantoor, veel goeds: een aanwas van meer dan 20% nieuwe zaken, volgeboekte cursussen en colloquia. Bovenal treden we evenwel met een frisse blik het nieuwe jaar tegemoet. Wat zal het nieuwe jaar brengen? Wij hopen met name zo goed mogelijk zowel partijen als arbiters de persoonlijke service te kunnen verlenen die zij van het NAI gewend zijn. Het NAI secretariaat wenst u veel geluk en gezondheid toe voor 2018!

NAI arbitraal kort geding

In 2013 hebben mrs. Verhoeven-de Vries Lentsch en Schellaars een onderzoek uitgevoerd bij het NAI naar het arbitraal kort geding. De uitkomsten daarvan zijn gepubliceerd op onze website. Onlangs hebben zij het onderzoek geüpdatet en naar aanleiding van die onderzoeksresultaten hebben zij wederom een bijdrage geschreven die via onze website is te raadplegen.

NAI-CEPANI Colloquium – Secretarissen van arbitrale tribunalen

Op 5 Oktober 2017 werd het tweede gezamenlijk georganiseerde colloquium gehouden in Rotterdam, ditmaal ging het over ‘Secretarissen van arbitrale tribunalen’.

Het colloquium werd voorafgegaan door een lichte lunch, zodat alle deelnemers de discussie in een informele setting konden beginnen.

Willem van Baren heette iedereen welkom, waarna de bijdragen van de sprekers volgden. Constantine Partasides sprak over transparantie in internationale commerciële arbitrage en keek naar het verleden, heden en toekomst. Een business case voor en tegen secretarissen van een arbitral tribunal werd besproken door Jan Schaefer. Filip De Ly informeerde het publiek over de regels en jurisprudentie ten aanzien van secretarissen van een scheidsgerecht, gevolgd door Françoise Lefèvre die meer kon vertellen over de juridische status van secretarissen onder Belgisch recht. Martijn Scheltema besprak het voornoemde onderwerp ook, maar dan onder Nederlands recht. Ten slotte vond een ronde tafel gesprek plaats over secretarissen in de praktijk tussen Sophia von Dewall, Maarten Draye, Paul di Pietro en Jean-Pierre Fierens onder leiding van Luc Demeyere. Dirk De Meulemeester sloot het colloquium af en werden drankjes geserveerd.

De gepresenteerde bijdragen zijn geüpdatet en verzameld en zullen worden gepubliceerd in een boek: “Arbitral Secretaries”, uit te geven door Wolters Kluwer (voorjaar 2018).

Eindejaarsbijeenkomst 14 december 2017

Op 14 december 2017 werd de traditionele NAI en NAI Jong Oranje bijeenkomst gehouden bij Baker & McKenzie. Een ieder die in arbitrage is geïnteresseerd is bij een dergelijke bijeenkomst van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst bespraken Peter Ingelse en Bas van Zelst “Med-Arb: over het niemandsland tussen mediation en arbitrage”. Tijdens deze zeer interactieve bijeenkomst is gesproken over het nut of juist gevaar van Med-Arb. Het is duidelijk een onderwerp waarover men het niet altijd eens is en waarvan de grenzen soms lastig te duiden zijn, getuige de discussies die op gang kwamen. Na de bijeenkomst werd onder het genot van live muziek en champagne het walking dinner geserveerd. We danken Baker & McKenzie nogmaals hartelijk voor hun gastvrijheid.

Cursussen

Ook in 2018 zullen er weer cursussen door het NAI worden georganiseerd, waaronder de Basiscursus, de Secretariscursus en de Actualiteitencursus (spitsuurprogramma).

Op woensdag 25 april 2018 wordt een Secretariscursus gegeven waarin tips en tricks voor secretarissen worden besproken. Deze cursus wordt gegeven door Marieke van Hooijdonk, Rieke Smakman en Fredy von Hombracht-Brinkman. Binnenkort ontvangt u meer informatie.

Griffierecht 2018

Partijen kunnen bij toepasselijkheid van het NAI Arbitragereglement van 2015 overeenkomen dat een vonnis bij de griffie van een rechtbank gedeponeerd dient te worden. Het griffierecht bedraagt vanaf 1 januari 2018 € 124. Als een arbitrage wordt geadministreerd onder het NAI Arbitragereglement van 2010 (of ouder) wordt een vonnis gedeponeerd, tenzij partijen zijn overeengekomen deponering achterwege te laten.

Inhoudsopgaven TvA

De inhoudsopgave TvA 2017 – aflevering 3 treft u hier aan, de inhoudsopgave voor aflevering 4 vindt u hier.