POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

NAI Nieuwbrief januari 2015

Nieuwjaarswens

Een nieuwe arbitragewet, een nieuw arbitragereglement, een nieuwe website! Vormde het jaar 2014 een enorme uitdaging met onder andere het maken van het nieuwe arbitragereglement, een fantastische lustrumviering, meerdere NAI Jong Oranje lezingen en in december zoals gebruikelijk een eindejaarbijeenkomst, het jaar 2015 is niet zonder minder uitdagingen begonnen. We hebben de mouwen opgestroopt om arbitrages, bindendadviesprocedures en mediations onder de oude en nieuwe reglementen te administreren. Het arbitragereglement is klaar, het nieuwe bindendadviesreglement volgt binnenkort en 2015 zal in het teken staan van het ontwerpen van nog meer verschillende en aanvullende reglementen. De nieuwe website is gelanceerd en nieuwe NAI opleidingen staan op stapel, waaronder de spitsuurcursus 'Nieuw NAI Arbitragereglement'. Wij wensen u allen een succesvol, inspirerend en gelukkig 2015. Het NAI is er klaar voor!

 

Nieuwe NAI Arbitragereglement

In de komende Nieuwsbrieven brengen wij u op de hoogte van een aantal zaken dat ten opzichte van het arbitragereglement 2010 is gewijzigd. De wijzingen zijn niet alleen een gevolg van de herziening van de arbitragewet. Ook komt het NAI tegemoet aan wensen uit de praktijk. De eerste wijziging die wordt besproken is tot stand gekomen naar aanleiding van de wens van partijen om meer invloed te kunnen uitoefenen op de benoeming van arbiters.

 

Nieuwe NAI website

Het NAI heeft niet alleen een nieuw arbitragereglement, ook de nieuwe NAI website is gelanceerd.

 

Spitsuurcursus - 9 maart 2015 en 23 maart 2015

Op 9 en 23 maart 2015 worden nieuwe Spitsuurcursussen gegeven. Tijdens deze cursus wordt het nieuwe NAI Arbitragereglement toegelicht. Klik hier voor meer informatie.

 

Volgende NJO Bijeenkomst

Op 19 maart 2015 zal er weer een bijeenkomst van NAI Jong Oranje plaatsvinden. Prof. dr. E.G.C. Rassin (Erasmus Universiteit Rotterdam) zal spreken over psychologische aspecten van besluitvorming door arbiters. Binnenkort volgt meer informatie.

 

Griffiekosten 2015

Per 1 januari 2015 bedraagt het griffierecht voor het deponeren van een arbitraal vonnis € 122,-.

 

Deze publicatie dient alleen voor algemene informatie doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de inhoud worden ontleend.