NAI Nieuwsbrief
Home
NAI Nieuwsbrief - mei 2014 - UIT DE PRAKTIJK: DE CONFLICT CHECK VAN ARBITERS  
Wanneer partijen in hun arbitrageaanvraag en/of hun korte antwoord een voorkeur voor de hoedanigheid van de arbiter(s) vermelden, bijvoorbeeld een accountant, een advocaat en/of een ingenieur, dan verneemt het NAI graag in diezelfde arbitrageaanvraag c.q. datzelfde kort antwoord welke accountants- en/of advocatenkantoren dan wel welke ingenieursbureaus bij de partijen zijn betrokken. Hiermee kan het NAI rekening houden bij het opstellen van een arbiterlijst en vervolgens kunnen deze bedrijven, nadat partijen hun arbiterlijsten ex artikel 14 aan het NAI hebben geretourneerd, ook worden meegenomen in de conflict check van de uit te nodigen arbiters.

bezoek de NAI website | aanmelden/afmelden nieuwsbrief