NAI Nieuwsbrief
Home
NAI Nieuwsbrief - mei 2014 - OO&R-SYMPOSIUM "VERZEKERING & ADR"  
"Alternative Dispute Resolution" of - zo men wil - "Anders Dan Rechtspraak" (ADR) ter beslechting van verzekeringsgeschillen staat steeds meer in de belangstelling.

Op 19 juni 2014 organiseert het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Radboud Universiteit Nijmegen, een symposium (mede) ter gelegenheid van de verschijning van de opstellenbundel, getiteld "Verzekering& ADR" (red. C.J.M. Klaassen, N. van Tiggele-van der Velde, P.E. Ernste, S. Franken, Kluwer 2014). In deze bundel wordt vanuit verschillende invalshoeken het huidige gebruik van ADR in het kader van (nationale en internationale) verzekeringsgeschillen ge´nventariseerd en wordt bezien of en in hoeverre een verdere inzet van ADR in verzekerings-rechtelijke geschillen wenselijk en nuttig is en wat de voor- en nadelen van ADR zijn ten opzichte van overheidsrechtspraak. Tevens worden enkele juridisch-technische knelpunten aan de orde gesteld.

Tijdens het symposium spreekt prof. mr. G.J. Meijer over arbitrage in verzekeringsgeschillen, waarna mr. J. Ekelmans zijn licht laat schijnen op het Kifid, mw. mr. A.D.C.P. Herel-Dam vanuit het perspectief van de verzekeraar zal spreken over het gebruik van ADR en mw. mr. M.C.J. Peters in gaat op de rol van mediaton ter oplossing van verzekeringsgeschillen. In dit verband gaan de sprekers ook in op diverse bijdragen uit de bundel. Er zal tevens tijd en ruimte zijn om met de sprekers en met elkaar van gedachten te wisselen over de rol van ADR ter beslechting dan wel oplossing van verzekeringsgeschillen.

Meer informatie of online inschrijven? Klik hier.

bezoek de NAI website | aanmelden/afmelden nieuwsbrief