NAI Nieuwsbrief
Home
NAI Nieuwsbrief - mei 2014 - CURSUS INTERNATIONAAL ARBITRAGERECHT  
ICC Nederland en het NAI organiseren gezamenlijk een cursus internationale arbitrage, die zal plaatsvinden op donderdag 23 oktober 2014. Tijdens deze cursus zal met name aandacht worden besteed aan internationale aspecten van ICC en NAI arbitrage.

De cursus is bedoeld voor juristen met tenminste een ruime ervaring als arbiter en/of counsel in nationale arbitrages.

De docenten zijn: prof. mr. A.J. van den Berg, mr. M. van Leeuwen en prof. mr. G.J. Meijer.

Nadere informatie, zoals de plaats waar de cursus wordt gegeven, de cursusduur, de cursuskosten en het aantal aan deze cursus verbonden po punten volgt binnenkort. Nu de wet tot modernisering van het arbitragerecht naar alle waarschijnlijkheid in werking treedt op 1 januari 2015 is, om met de bepalingen hiervan rekening te kunnen houden, besloten de cursus naar het najaar te verplaatsen.

bezoek de NAI website | aanmelden/afmelden nieuwsbrief