NAI Nieuwsbrief
Home
NAI Nieuwsbrief - mei 2014 - NAI JONG ORANJE BIJEENKOMST 27 JUNI 2014  
NAI Jong Oranje organiseert informele bijeenkomsten voor hen die belangstelling hebben voor het arbitragerecht en die jonger zijn dan 40 !Op vrijdag 27 juni 2014 organiseert NAI-Jong Oranje in samenwerking met Clifford Chance de bijeenkomst:

"Unilateral Option Clauses: issues of validity and enforceability –
are we heading in the right direction?"


Eenzijdige optie clausules (ook bekend als "eenzijdige" of "asymmetrische" clausules) zijn gemeengoed in veel transactiedocumenten: zij voorzien in een methode van geschillenbeslechting, maar geven een partij ook het recht om een bepaald geschil naar een ander geschillenbeslechtingforum te verwijzen. Een veel voorkomende eenzijdige optie clausule is een clausule die voorziet in arbitrage, maar een partij ook het recht geeft om een bepaald geschil voor te leggen aan de nationale rechtbank.

Een internationaal juristenpanel bekend met diverse jurisdicties zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de eenzijdige optie clausules aan de orde stellen. Tijdens deze interactieve sessie zal het panel mogelijke valkuilen van dergelijke clausules bespreken en samen met het publiek onderzoeken hoe deze risico’s te kunnen omzeilen.

De panelleden tijdens deze bijeenkomst zijn Juliette Luycks (Counsel, Clifford Chance Amsterdam), Simon Greenberg (Partner, Clifford Chance Paris), Julia Popelysheva (Counsel, Clifford Chance Moscow), Katharina Lewis (Senior Associate, Clifford Chance London).

Bij deze bijeenkomst zullen ook vertegenwoordigers van ‘onder 40 werkgroepen’ van buitenlandse arbitrage-instituten aanwezig zijn, onder de paraplu van de Co-Chairs Circle.

Gezien het internationale karakter van de bijeenkomst zal deze worden gevoerd in het Engels.

Programma:
14:30 uur    registratie en ontvangst
15:00 uur    aanvang bijeenkomst
17:30 uur    einde bijeenkomst met aansluitend borrel

Een routebeschrijving naar Clifford Chance, Droogbak 1A, 1013 GE te Amsterdam treft u hier aan.
Voor het volgen van de bijeenkomst kunt u 2 PO punten van de Nederlandse Orde van advocaten verdienen. Aan het volgen van de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.
Voor meer informatie over NAI Jong Oranje, over de bijeenkomst en voor aanmelding voor de bijeenkomst kunt u terecht bij Mirjam Trouw.

Wij hopen op een mooie opkomst!


NAI JONG ORANJE BIJEENKOMST VAN 10 APRIL 2014

De eerste NAI Jong Oranje bijeenkomst vond plaats op 10 april 2014 bij de Universiteit Leiden. Max van Leyenhorst heeft het onderwerp “Executie van arbitrale vonnissen in binnen- en buitenland” besproken. De bijeenkomst werd afgesloten met een perfect verzorgde borrel bij het nabijgelegen advocatenkantoor LegalTree.

bezoek de NAI website | aanmelden/afmelden nieuwsbrief