NAI Nieuwsbrief
Home
NAI Nieuwsbrief - mei 2014 - BEKNOPT JAARVERSLAG NAI 2013  
In 2013 is het aantal aanhangig gemaakte arbitrages toegenomen tot 114. Opvallend is dat vooral het grote aantal internationale arbitrages (waaronder het NAI volgens zijn Reglement verstaat een arbitrage waarbij tenminste een der partijen buiten Nederland woont, gevestigd is of bij gebreke daarvan feitelijk verblijf houdt) is toegenomen.Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is in 2013 met name het aantal zaken op het gebied van aandeelhoudersovereenkomsten, distributieovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, koopovereenkomsten, maatschapsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten toegenomen.Het aantal arbitrages dat in het jaar 2013 is aangebracht en vervolgens ook in dat jaar is afgewikkeld, daalde iets ten opzichte van 2012, van 44 naar 39. Dit verschil is te verklaren doordat in 2012 veel arbitrages werden ingetrokken (38) zowel voor de benoeming als na de benoeming van het scheidsgerecht. In 2013 werden 24 zaken ingetrokken.Het percentage internationale arbitrages ten opzichte van nationale arbitrages nam toe vergeleken met het voorgaande jaar.Zie het volledige NAI Jaarverslag voor meer informatie.
bezoek de NAI website | aanmelden/afmelden nieuwsbrief