NAI Nieuwsbrief
Home
NAI Nieuwsbrief - mei 2014 - NIEUWS WETSVOORSTEL TOT MODERNISERING VAN HET ARBITRAGERECHT  
Op donderdag 6 maart 2014 is het wetsvoorstel tot modernisering van het arbitragerecht als hamerstuk afgedaan in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is naar de Eerste Kamer gezonden. De Eerste Kamer heeft, naar aanleiding van het wetsvoorstel, vragen gesteld aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De antwoorden op die vragen zijn op 14 mei 2014 door het Ministerie naar de Eerste Kamer gestuurd.
Een door het NAI opgesteld vergelijkend overzicht van de huidige wettekst en de wettekst zoals deze op basis van het thans voorliggende Wetsvoorstel inclusief de Nota van wijziging luidt vindt u hier.

bezoek de NAI website | aanmelden/afmelden nieuwsbrief