NAI Nieuwsbrief
Home
NAI Nieuwsbrief - januari 2014  
HET NIEUWE JAAR !
Vr ons ligt een bijna blanco jaar. Een jaar waarin zich vele ontwikkelingen op talloze terreinen zullen voordoen. Ook het NAI staat na een positief verlopen 2013 voor een uitdagend 2014. Een lustrum, een aanzienlijke wijziging van het arbitragereglement, de ontwikkeling van E-arbitrage en nog meer. Het NAI stroopt de mouwen op en gaat de uitdaging aan. U allen wensen wij een inspirerend en voorspoedig 2014.AGENDA
Een overzicht van diverse arbitrage gerelateerde activiteiten zoals cursussen en bijeenkomsten treft u hier aan. Het NAI is een door de Nederlandse Orde van Advocaten en de LRGD erkende opleidingsinstelling.

EINDEJAARSBIJEENKOMST NAI EN NAI JONG ORANJE 16 DECEMBER 2013
Op 16 december 2013 vond weer een eindejaarsbijeenkomst van het NAI plaats. In de middag heeft de werkgroep NAI Jong Oranje een bijeenkomst georganiseerd bij De Brauw Blackstone Westbroek. Aansluitend aan deze bijeenkomst werd het eindejaarsdiner van het NAI gehouden bij de Oyster Club in Amsterdam. Een korte samenvatting van de bijeenkomst treft u hier aan.

WIJZIGINGEN NAI ARBITRAGEREGLEMENT
Nu het wetsvoorstel tot herziening van het arbitragerecht in een gevorderd stadium is, wordt ook een begin gemaakt met de wijzigingen van het NAI arbitragereglement. Hiertoe is door het NAI een werkgroep in het leven geroepen, die de wijzigingen zal voorbereiden. Hier leest u meer over hoe u kunt bijdragen aan het wijzigen van het Arbitragereglement.

GRIFFIERECHT 2014
Per 1 januari 2014 bedraagt het griffierecht voor het deponeren van een arbitraal vonnis 120,-.

WIJZIGINGEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL
Per 1 januari 2014 zijn de taken van de Kamer van Koophandel gewijzigd. Dit houdt onder andere in dat de Voorzitter van een Kamer van Koophandel niet meer zorgt voor de benoeming van arbiters, bindend adviseurs of deskundigen. Het NAI kan in plaats van de Voorzitter van een Kamer van Koophandel deze taak op zich nemen, mits partijen dit nader overeenkomen. Voor meer informatie, klik hier.

UIT DE PRAKTIJK: DE NAI SPOEDPROCEDURE
Het NAI wordt regelmatig gebeld met de vraag hoe lang een gemiddelde procedure duurt en of het mogelijk is om bijvoorbeeld binnen twee maanden een vonnis in een bodemprocedure te verkrijgen. Dit is mogelijk door middel van de zogenaamde spoedprocedure. Klik hier voor meer informatie en handige tips.
bezoek de NAI website | aanmelden/afmelden nieuwsbrief