NAI Nieuwsbrief
Home
NAI Nieuwsbrief - september 2013  
Inhoud

AGENDA
Een overzicht van diverse arbitrage gerelateerde activiteiten zoals cursussen en bijeenkomsten treft u hier aan. Het NAI is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.

HERZIENING ARBITRAGEWET: NOGMAALS VERTROUWELIJKHEID: DE LAATSTE STAND
Mr. G.W. van der Bend bespreekt in deze korte bijdrage de vertrouwelijkheid van arbitrage in het licht van het Wetsvoorstel tot herziening van het arbitragerecht.

BEKNOPT JAARVERSLAG NAI 2012
In dit jaarverslag wordt het jaar 2012 kort belicht. Zo wordt onder andere aangegeven wat het soort zaken was dat aanhangig is gemaakt, het aantal internationale arbitrages ten opzichte van de nationale arbitrages en het aantal arbitraal kort gedingen.

UIT DE PRAKTIJK
Wellicht kent u het briefje van het NAI waarin de termijn wordt verlengd zoals genoemd in artikel 14 lid 9 van het NAI Arbitragereglement. Waar dient deze termijn toe en waarom wordt deze verlengd?
bezoek de NAI website | aanmelden/afmelden nieuwsbrief