POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Procedure

Om een mediationprocedure te kunnen beginnen wordt per e-mail (secretariaat@nai-nl.org) een mediationaanvraag ingediend bij het NAI Secretariaat. Bijlagen moeten per e-mail worden meegezonden. De aanvraag kan kort zijn en is niet onderworpen aan een bepaalde vorm. Wel dienen bepaalde gegevens te worden vermeld in de aanvraag. De aanvraag kan door alle bij een geschil betrokken partijen worden ingediend of door één of meer van hen. Ook kan gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier

Verloop

Wanneer een mediationaanvraag niet door alle partijen gezamenlijk is ingediend, stuurt het NAI een exemplaar van de aanvraag aan de andere betrokken partij of partijen met het verzoek binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk aan het NAI mee te delen of zij bereid is c.q. zijn een mediationovereenkomst te sluiten.

Als alle partijen het NAI hebben meegedeeld in te stemmen met de oplossing van hun geschil door middel van NAI mediation wordt de mediator benoemd. In principe benoemen partijen samen de mediator. Partijen kunnen ook het NAI verzoeken de mediator te benoemen via de lijstprocedure.

Vervolgens belegt het NAI een bijeenkomst tussen alle partijen en de mediator. Tijdens die bijeenkomst wordt de mediationovereenkomst tussen partijen en de mediator gesloten. In deze overeenkomst wordt o.a. geregeld welke geschillen in de mediation aan de orde komen en welke procedureregels zullen gelden.

De mediation kan leiden tot:

  • een volledige of gedeeltelijke oplossing, neergelegd in een vaststellingsovereenkomst
  • geen oplossing

Een vaststellingsovereenkomst kan in overleg met partijen worden vastgelegd in een arbitraal schikkingsvonnis.Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Mediationaanvraag

Direct mediation aanvragen