POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

NAI arbitrage op Curaçao

Arbitrage is rechtspraak door arbiters. Het Nederlands Arbitrage Instituut biedt ook voor Curacao een snelle en effectieve arbitrale procedure.

Voordelen van NAI arbitrage op Curaçao

 • Internationaal bezien is een arbitraal vonnis gemakkelijker ten uitvoer te leggen dan een vonnis van de overheidsrechter.
 • Partijen kunnen samen afspraken maken over de taal waarin wordt geprocedeerd, over het aantal arbiters, over de wijze waarop de arbiters worden benoemd en over termijnen.
 • Het beding kan zowel in nationale als in internationale overeenkomsten worden opgenomen.
 • Arbitrage geschiedt op vertrouwelijke basis en is niet openbaar.
 • Arbitrage is reeds overeengekomen terwijl er (nog) geen geschillen zijn.
 • Arbitrage geschiedt op een voor alle partijen kenbare en aanvaardbare wijze.
 • Arbitrage geschiedt door deskundige en volledig onpartijdige en onafhankelijke arbiters.
 • De administratie van de arbitrage geschiedt door een solide en professioneel instituut met meer dan 70 jaar ervaring.
 • Het Nederlands Arbitrage Instituut is onpartijdig en onafhankelijk en heeft géén winstoogmerk.
 • Alle arbitrages zijn maatwerk. Partijen krijgen, ook tijdens een zitting, alle tijd om hun standpunten naar voren te brengen.
 • Een vonnis wordt vaak sneller gewezen dan in een procedure voor de overheidsrechter.

 Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.