POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Wrakingen

Wrakingsregeling NAI Arbitragereglement 1 januari 2015

 

In artikel 19 van het NAI Arbitragereglement is een wrakingsregeling opgenomen.

 

Leden wrakingscomité

 

Conform artikel 1 sub d van NAI Arbitragereglement wordt het wrakingscomité van het NAI (hierna: “Comité”), dat beslist over verzoeken tot wraking als bedoeld in artikel 19 van het NAI Arbitragereglement, door het bestuur van het NAI aangesteld. Het Comité bestaat thans uit de volgende leden:

 

De heer mr. J.A.J. Peeters (voorzitter), Prof. mr. W.D.H. Asser, de heer mr. P.W. van Baal, Prof. dr. S.H.M.A. Dumoulin, de heer mr. F.W.H. van den Emster, mevrouw mr. P.M.M. van der Grinten, de heer mr. A. Hammerstein, de heer mr. D.K.P.L. De Meulemeester, de heer mr. E.J. van Sandick, de heer mr. M.B. Werkhoven, de heer mr. O.L.O. de Witt Wijnen, mevrouw mr. M.E. Honée, mevrouw mr. C.J. Verduyn, mevrouw mr. E.C. van Veen en mevrouw mr. I.F. Dam.

 

Wrakingsregeling ex. artikel 19 NAI Arbitragereglement

 

Artikel 19 lid 3 NAI Arbitragereglement bepaalt dat de wraking, onder opgave van redenen, schriftelijk ter kennis van arbiters, de wederpartij en de administrateur dient te worden gebracht. Indien de gewraakte arbiter zich niet binnen veertien dagen terugtrekt, beslist het Comité op verzoek van de meest gerede partij zo spoedig mogelijk over de gegrondheid van de wraking (artikel 19 lid 5). Het Comité kan de arbiter wiens wraking is verzocht en de partijen in de gelegenheid stellen te worden gehoord. De beslissing van het Comité wordt door de administrateur aan partijen en arbiters verzonden.

 

De regeling is een uitwerking van art. 1035 lid 7 Rv, dat erin voorziet dat een verzoek tot wraking door een onafhankelijke derde anders dan de voorzieningenrechter van de rechtbank kan worden behandeld.

 

Reglement voor het wrakingscomité van het NAI

 

In het Reglement voor het Comité van het NAI is de werkwijze van het Comité opgenomen.

 

NAI Bindendadviesreglement

 

Voor de goede orde zij vermeld dat het reglement voor het Comité van het NAI tevens van toepassing is op het NAI Bindend advies. Derhalve treft u een link naar het NAI Bindendadviesreglement van 1 januari 2015 aan.Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het nieuwe
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.