POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Kosten

Omdat iedere procedure maatwerk is, is het niet mogelijk om op voorhand een gedetailleerde opgave van de kosten te doen. De totale kosten van een arbitrage zijn opgebouwd uit de volgende elementen:

  • Honorarium van de arbiter(s): een variabel bedrag, gebaseerd op tijd, geldelijk belang van de vordering(en) en eventuele tegenvordering(en) en de complexiteit van de zaak, vastgelegd in een uurtarief. Dit uurtarief wordt door het Nederlands Arbitrage Instituut aan de hand van de door het bestuur vastgestelde tabel met de arbiter voor de bevestiging van zijn benoeming afgesproken. Over dit uurtarief kan niet worden onderhandeld, ook niet door arbiters met partijen. Vuistregel is dat beslechting van een geschil door drie arbiters ongeveer twee en een half maal zo duur is als door één arbiter. De toepasselijke uurtarieven in zaken die voor 1 april 2019 aanhangig zijn gemaakt, kunt u hier vinden.
  • Andere kosten die volgens arbiter(s) nodig zijn, zoals kosten van getuigen.
  • Kosten van de arbiter(s), waaronder de kosten van een zittingsruimte en soms van het deponeren van een arbitraal vonnis en reiskosten, de kosten van een secretaris, een deskundige en/of een tolk.
  • Voor het honorarium en de kosten van de arbiters wordt een depot gevraagd.
  • Administratiekosten van het NAI: een vast bedrag berekend op basis van een schaal die loopt van EUR 500,= (belang minder dan EUR 25.000,=) tot maximaal EUR 50.000,= (belang groter dan EUR 250.000.000,=).
  • Kosten van juridische bijstand: hiervan kàn sprake zijn. NAI arbitrage kent echter geen verplichte procesvertegenwoordiging.


Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het nieuwe
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.