POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Depot

Het NAI vraagt aan eiser - en als een tegenvordering wordt ingediend ook aan verweerder - om, na de benoeming van arbiters, een depot onder het NAI te storten zodat daaruit door het NAI kan worden gezorgd voor de betaling van het honorarium en de kosten aan de arbiters. Over de hoogte van het te vragen depot overleggen arbiters met het NAI. De hoogte van het te vragen depot is afhankelijk van de geldelijke belangen van de vorderingen, het aantal arbiters en een inschatting van door het scheidsgerecht te verrichten werkzaamheden.

Om een indicatie te kunnen geven van het basisdepot heeft het NAI een interne berekening uitgevoerd naar het gemiddelde tijdsbeslag voor arbiters in NAI arbitrages. Dit tijdsbeslag en de uurtarieven geven samen een beeld van de gemiddelde honoraria (exclusief verschotten) in NAI arbitrages en daarmee ook een indicatie van het basisdepot. Het gaat bij onderstaande tabel dus slechts om richtbedragen.

 

Basisdepots NAI (in €)

Categorie Financieel belang  Basisdepot bodemzaken
Enkel Meerv.
1  0 - 50.000 7.500 19.000
2  50.001 - 100.000 10.000 22.000
3 100.001 - 200.000 12.000 25.000
4 200.001 - 500.000 13.000 30.000
5 500.001 - 1.000.000 15.000 37.500
6 1.000.001 - 2.000.000 18.000 45.000
7 2.000.001 - 5.000.000 24.000 60.000
8 5.000.001 - 10.000.000 35.000 80.000
9 10.000.001 - 30.000.000 40.000 100.000
10 30.000.001 - 50.000.000 55.000 135.000
11 50.000.001 - 100.000.000 70.000 175.000
12 100.000.001 - 250.000.000 90.000 220.000
13 meer dan 250.000.000  115.000 270.000

 

Opmerkingen:

  • De bedragen zijn slechts indicaties op basis van historische gegevens; het scheidsgerecht dient in alle gevallen in overleg met de administrateur te bezien of gezien het te verwachten verloop van de arbitrage het basisdepot aanpassing behoeft.
  • Basisdepot arbitraal kort geding te bepalen na overleg met arbiter (in de regel niet minder dan € 10.000).
  • Bij de vaststelling van het basisdepot is uitgegaan van de aanwezigheid van een secretaris en verschuldigdheid van btw.


Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het nieuwe
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.