POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Structuur

Het Nederlands Arbitrage Instituut is een onafhankelijke stichting. In het bestuur van het NAI zijn opgenomen personen met grote ervaring op het gebied van arbitrage, bindend advies en mediation uit het bedrijfsleven, de advocatuur en de wetenschap. Het NAI kent tevens een Raad van Advies.

Het NAI Secretariaat, gevestigd te Rotterdam, administreert de arbitrages, bindendadviesprocedures en mediations.

Bestuur

Het Bestuur van de Stichting ”Nederlands Arbitrage Instituut” is per 1 mei 2018 als volgt samengesteld:

Prof. mr. G.J. Meijer (advocaat te Amsterdam/hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam), voorzitter
Mw. prof. mr. C.J.M. Klaassen (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen), vice-voorzitter
Mw. mr. B.J. Korthals Altes (advocaat te Amsterdam), secretaris
Drs. E.J. Reuver RA RV (directeur Garantiefonds Reisgelden en Calamiteitenfonds Reizen), penningmeester
Mr. E.W. Dorrestijn (General Counsel Commercial, KPN), portefeuillehouder ICT/werkprocessen

Comité

Door het NAI Bestuur zijn de volgende personen benoemd tot lid van het Comité als bedoeld in artikel 19 van het NAI Arbitragereglement (of Bindendadviesreglement):

Mw. mr. W. Tonkens-Gerkema, voorzitter
Mr. J.A.J. Peeters, plaatsvervangend voorzitter
Prof. mr. W.D.H. Asser
Mr. P.W. van Baal
Mr. D. De Meulemeester
Prof. mr. S.H.M.A. Dumoulin
Mr. F.W.H. van den Emster
Mr. E.J. van Sandick
Mr. F.H.A.M. Thunnissen
Mr. M.B. Werkhoven
Mr. O.L.O. de Witt Wijnen

Raad van Advies

De Raad van Advies van de Stichting ”Nederlands Arbitrage Instituut” is per 1 januari 2019 als volgt samengesteld:

Mr. D. Knottenbelt (advocaat te Rotterdam), voorzitter

Mr. T.L. Claassens (advocaat te Rotterdam), secretaris

Mw. mr. H.J. van der Baan (advocaat te Amsterdam)

Mw. mr. M.C.W. de Beer (bedrijfsjurist Philips)
Drs. W.J. van Breemen (global IT manager Bird & Bird te Amsterdam/Den Haag/Londen)
Prof. dr. F.J.M. De Ly (hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam)
Mr. J. Fleming (advocaat te Amsterdam)

Mr. J.K. van Hezewijk (advocaat te Amsterdam)

Mr. P. Jäger (bedrijfsjurist Gasterra)

Mr. drs. B.P.H. Leijnse (advocaat te Rotterdam)
Mw. mr. J.M. Luycks (advocaat te Amsterdam)

Mr. H.T. van der Meer (president Gerechtshof Amsterdam)
Mr. E.J.M. Rosier (advocaat / belastingkundige te Heerlen/Maastricht)

Mr. R. Schellaars (advocaat te Amsterdam)

Prof. mr. M.W. Scheltema (advocaat te Den Haag)
Mw. mr. E. Schutte (advocaat te Amsterdam)

Mr. C. Smit (senior vice president Nexperia)

Mr. D. Stuyfzand (general counsel GRC Management Services)

Mr. M.J. Ubbens (advocaat te Groningen)
Mr. T. van der Valk (advocaat te Rotterdam)
Mw. mr. N. Vloemans (advocaat te Rotterdam)

Mw. drs. M. Wolfs (algemeen secretaris ICC Nederland)
Prof. mr. B. van Zelst (advocaat te Amsterdam, bijzonder hoogleraar Universiteit Maastricht)

Mw. mr. E.L. Zetteler (advocaat te Utrecht)

Mw. mr. E.A. Zonnenberg-Mellenbergh (bedrijfsjurist Samsung)

 

Secretariaat

Het NAI Secretariaat verzorgt de administratie van de arbitrages, bindendadviesprocedures en mediations aan de hand van de desbetreffende reglementen.

Mw. mr. C.M.L. Perera-de Wit, Secretary General/Director General

Mw. mr. M. Trouw, Administrateur

Mw. Y.H. Mens, Sr. Case Manager

Mw. A. Duijf, Assistant to the Secretary General/Case Manager

Mw. L. Assendelft, Case Manager

Mw. E.L. Sucec-Groeneweg, Financial Administration Assistant
Mw. M. Duin, Head of Financial Administration

 

 Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het nieuwe
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.