POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Structuur

Het Nederlands Arbitrage Instituut is een onafhankelijke stichting. In het bestuur van het NAI zijn opgenomen personen met grote ervaring op het gebied van arbitrage, bindend advies en mediation uit het bedrijfsleven, de advocatuur en de wetenschap. Het NAI kent tevens een Raad van Advies.

Het NAI Secretariaat, gevestigd te Rotterdam, administreert de arbitrages, bindendadviesprocedures en mediations.

Bestuur

Het Bestuur van de Stichting ”Nederlands Arbitrage Instituut” is per 1 mei 2018 als volgt samengesteld:

Prof. mr. G.J. Meijer (advocaat te Amsterdam/hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam), voorzitter
Mw. prof. mr. C.J.M. Klaassen (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen), vice-voorzitter
Mw. mr. B.J. Korthals Altes (advocaat te Amsterdam), secretaris
Drs. E.J. Reuver RA RV (directeur Garantiefonds Reisgelden en Calamiteitenfonds Reizen), penningmeester
Mr. E.W. Dorrestijn (General Counsel Commercial, KPN), portefeuillehouder ICT/werkprocessen

Comité

Door het NAI Bestuur zijn de volgende personen benoemd tot lid van het Comité als bedoeld in artikel 19 van het NAI Arbitragereglement (of Bindendadviesreglement):

Mr. J.A.J. Peeters, voorzitter
Prof. mr. W.D.H. Asser
Mr. P.W. van Baal
Prof. dr. S.H.M.A. Dumoulin
Mr. F.W.H. van den Emster

Mw. mr. P.M.M. van der Grinten

Mr. A. Hammerstein

Mr. D.K.P.L. De Meulemeester
Mr. E.J. van Sandick

Mr. M.B. Werkhoven
Mr. O.L.O. de Witt Wijnen

Mw. mr. M.E. Honée

Mw. mr. C.J. Verduyn

Mw. mr. E.C. van Veen

Mw. mr. I.F. Dam

Raad van Advies

De Raad van Advies van de Stichting ”Nederlands Arbitrage Instituut” is per 4 april 2023 als volgt samengesteld:

Mw. mr. H.J. van der Baan (advocaat te Amsterdam), voorzitter

Mr. drs. B.P.H. Leijnse (advocaat te Rotterdam), secretaris

Mw. mr. M.C.W. de Beer (bedrijfsjurist Philips)

Drs. W.J. van Breemen (hoofd IT Houthoff)

Mr. T.L. Claassens (advocaat te Rotterdam)

Dr. W.H.F.M. Cortenraad (oud-senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam)

Prof. dr. F.J.M. De Ly (hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam)
Mr. J. Fleming (advocaat te Amsterdam)

Mr. J.K. van Hezewijk (advocaat te Amsterdam)

Mr. P. Jäger (bedrijfsjurist Gasterra)

Mw. mr. J.M. Luycks (advocaat te Amsterdam)

Mr. E.J.M. Rosier (advocaat / belastingkundige te Heerlen/Maastricht)

Prof. mr. M.W. Scheltema (advocaat te Den Haag)

Mr. T. van der Valk (advocaat te Rotterdam)
Mw. mr. N. Vloemans (advocaat te Rotterdam)

Prof. mr. B. van Zelst (advocaat te Amsterdam, bijzonder hoogleraar Universiteit Maastricht)

Mw. mr. E.A. Zonnenberg-Mellenbergh (bedrijfsjurist Samsung)

Secretariaat

Het NAI Secretariaat verzorgt de administratie van de arbitrages, bindendadviesprocedures en mediations aan de hand van de desbetreffende reglementen.

Mw. mr. C.M.L. Perera-de Wit, Secretary General/Director General

Dhr. mr. T.R. Vaal, Director Business Operations

Mw. mr. W.M.A. Malcontent, Administrateur

Mw. mr. S. Paoletta, Legal Counsel

Dhr. mr. T.J.P.H. de Bekker, Legal Counsel

Mw. Y.H. Mens, Counsel

Mw. L. Assendelft, Case Manager

Dhr. J. Thielking, Case Manager

Mw. M. Duin, Head of Financial Administration

Mw. C. Veerkamp, Senior Financieel Medewerker

Mw. E.L. Sucec-Groeneweg, Financial Administration Assistant
 

 

 Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.