POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Doelstelling

Het Nederlands Arbitrage Instituut werd opgericht in 1949 als stichting en opereert zonder winstoogmerk. Het NAI is geen overheidsinstelling en ontvangt noch van de overheid noch van het bedrijfsleven enige subsidie. Op deze wijze kan het NAI volledig onafhankelijk en onpartijdig zijn taak uitoefenen.

Het doel van het NAI is het bevorderen van een aantal verschillende vormen van alternatieve geschillenbeslechting en oplossing: arbitrage, bindend advies en mediation, met name door het bedrijfsleven een goed geregelde arbitrage-, bindend advies- en mediationprocedure te bieden.

Het NAI administreert arbitrages op basis van de Arbitragewet van 2014, in werking getreden op 1 januari 2015 (artikelen 1020 – 1076 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) en het NAI Arbitragereglement 2015. Bindendadviesprocedures worden geadministreerd aan de hand van het NAI Bindendadviesreglement 2015, mediations aan de hand van het NAI Mediationreglement 2017.

De Reglementen worden samengesteld en uitgegeven door het NAI. In de Reglementen zijn opgenomen de teksten voor de gewenste bedingen, die kunnen worden opgenomen in zakelijke overeenkomsten. Door het opnemen van een beding in een overeenkomst komen partijen overeen dat bij het ontstaan van een geschil de arbitrage, het bindend advies of de mediation zal worden geadministreerd door het NAI volgens een van te voren vastgelegde en aan alle partijen bekende procedure.

Op de pagina Statistieken vind u de jaarverslagen van het NAI en op de pagina Benoemingen en NAI arbiterlijst vind u een lijst met recente benoemingen.Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.