POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Internationaal

Het NAI Arbitragereglement is geschreven voor nationale èn internationale arbitrages.  Het NAI administreert arbitrale procedures voor partijen waar deze ook ter wereld zijn gevestigd. 

 

Naast de voordelen die gelden voor nationale arbitrages kent in internationaal verband arbitrage ten opzichte van een procedure voor de overheidsrechter een bijkomend voordeel.  Veel landen hebben een wereld omvattend verdrag ondertekend (Verdrag van New York, 1958) dat de erkenning en tenuitvoerlegging regelt van een arbitraal vonnis in het ene land, terwijl het is gewezen in het andere land.  Een dergelijk wereldomvattend verdrag bestaat niet voor vonnissen van de overheidsrechter. 

 

Bedrijven die zaken doen met buitenlandse ondernemingen kunnen in hun contracten een arbitraal beding opnemen, waarin naast de standaard formulering aanvullende afspraken zijn verwoord.  In het arbitraal beding kunnen partijen de taal waarin de arbitrage wordt gevoerd en de plaats van arbitrage vastleggen.  De plaats van arbitrage is een juridisch begrip. De plaats van arbitrage bepaalt namelijk het procesrecht dat op de arbitrage van toepassing is.  De mondelinge behandeling kan plaatsvinden in de plaats van arbitrage maar ook in een andere plaats, in Nederland of buiten Nederland.  Het NAI Arbitragereglement kent bepalingen waarin de nationaliteit van arbiters is geregeld.

 

Nederland is een land dat bij uitstek geschikt is voor internationale arbitrage.  Enerzijds kent Nederland een hele nieuwe arbitragewet, die onder andere de mogelijkheid tot elektronische gedingvoering ondersteunt, nog meer dan voorheen partijen de vrijheid laat hun procedure in te richten naar hun wensen en waar de volledig onafhankelijke overheidsrechter partijen een vangnet biedt maar niet bovenmatig interfereert, anderzijds is arbitrage in Nederland een zeer veel voorkomende en bekende wijze van geschillenbeslechting en kent Nederland een uitstekende infrastructuur met een 22 minuten durende treinreis van Schiphol International Airport naar het centrum van Rotterdam en van 10 minuten naar het centrum van Amsterdam, heeft Nederland vele internationale treinverbindingen, talloze gerenommeerde hotels waar grote arbitrages kunnen plaatsvinden en kent Nederland in Den Haag instituten als het Permanent Hof van Arbitrage.

 

Ook bindendadviesprocedures en mediations tussen partijen die in en buiten Nederland zijn gevestigd worden door het NAI geadministreerd.Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.