POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Mediationaanvraag Zorgcontractering

Een NAI Mediation wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een mediationaanvraag bij de NAI administrateur via zorgcontractering@nai-nl.org. Als datum daarvoor geldt de dag van ontvangst van de aanvraag door de administrateur. U kunt gebruik maken van het aanvraagformulier, ook kunt u op deze pagina uw e-mailadres invullen waarna u een code ontvangt om uw aanvraag online in te dienen

De vereisten waaraan een mediationaanvraag moet voldoen vindt u in punt 3.3. Voorts dient de mediationovereenkomst die al tussen partijen is gesloten te worden overgelegd. Als de mediationaanvraag niet door alle betrokken partijen samen is ingediend, stuurt het secretariaat een afschrift daarvan aan de andere betrokken partij of partijen en vraagt haar het NAI te bevestigen dat zij bereid is/zijn om het geschil door middel van mediation op te lossen.


Vul uw e-mailadres in om toegang te verkrijgen tot het online mediationaanvraagformulier

E-mailadres


   Stap voor stap:

 1. Inleiding
 2. Gegevens partij 1
 3. Gegevens partij 2
 4. Omschrijving van het geschil
 5. Opgave van het belang
 6. Mediationovereenkomst
 7. Aantal mediatiors
 8. Benoeming van mediatiors
 9. Kwalificatie van mediatiors
 10. Taal van de mediation
 11. Overige bijzonderheden & Verzending