POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Bindendadviesaanvraag

Een NAI Bindendadviesprocedure wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een bindendadviesaanvraag bij de NAI administrateur via secretariaat@nai-nl.org. De zaak is aanhangig op de dag van ontvangst van de bindendadviesaanvraag door de administrateur (artikel 7(1) van het NAI Bindendadviesreglement van 1 januari 2015).

U kunt gebruik maken van het aanvraagformulier, ook kunt u op deze pagina uw e-mailadres invullen waarna u een link ontvangt om uw aanvraag online in te dienen.

De vereisten waaraan een bindendadviesaanvraag moet voldoen vindt u in artikel 7(2). Als de bindendadviesaanvraag niet voldoet aan de in artikel 7(2) gestelde vereisten, zal de NAI administrateur met de verzoeker contact opnemen voor aanvulling of verbetering. Hij kan de behandeling van de aanvraag opschorten; dit kan leiden tot vertraging in de behandeling (artikel 7(3)). Een afschrift van de bindendadviesaanvraag wordt door de NAI administrateur aan de verweerder toegezonden. Deze wordt daarbij uitgenodigd op de bindendadviesaanvraag te reageren met een kort antwoord (artikel 8(1)).

De bindendadviesaanvraag en het korte antwoord dienen ter inleiding van de bindendadviesprocedure en moeten het proces van benoeming van bindend adviseurs bevorderen. Partijen mogen na benoeming van de bindend adviseurs een memorie van eis, respectievelijk van antwoord indienen (artikel 9).


Vul uw e-mailadres in om toegang te verkrijgen tot het online bindendadviesaanvraagformulier

E-mailadres


   Stap voor stap:

 1. Inleiding
 2. Gegevens verzoeker
 3. Gegevens verweerder
 4. Omschrijving van het geschil
 5. Opgave van het belang
 6. Bindendadviesovereenkomst
 7. Aantal bindend adviseurs
 8. Benoeming van bindend adviseurs
 9. Kwalificatie van bindend adviseurs
 10. Taal van het bindend advies
 11. Overige bijzonderheden & Verzending