POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

De arbiters

Hoe worden arbiters benoemd?

Partijen worden eerst in de gelegenheid gesteld zelf arbiters te benoemen. Wanneer één arbiter moet worden benoemd, benoemen partijen deze arbiter samen. Als drie arbiters moeten worden benoemd, benoemt iedere partij één arbiter. De door partijen benoemde arbiters benoemen samen de derde arbiter, die voorzitter van het scheidsgerecht is. Wanneer partijen niet benoemen, worden arbiters benoemd op basis van de zgn. “lijstprocedure”. Het Nederlands Arbitrage Instituut stelt een lijst op met namen van mogelijke arbiters. Deze lijst wordt naar de partij(en) gezonden, die niet tijdig een arbiter heeft (hebben) benoemd. Partijen mogen tegen benoeming van de voorgestelde arbiters bezwaar maken en de overblijvende namen nummeren in volgorde van hun voorkeur. Op basis van geretourneerde lijsten benoemt het NAI vervolgens de arbiter of arbiters. Als op basis van de geretourneerde lijst benoeming niet mogelijk is, benoemt het NAI rechtstreeks. Alle arbiters, ook de door partijen zelf benoemde arbiters, dienen volledig onafhankelijk en onpartijdig te zijn.
Het NAI selecteert aan de hand van de arbitrageaanvraag en het korte antwoord arbiters voor een bepaalde zaak. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen van alle partijen. 
Partijen kunnen ook een andere manier van benoemen overeenkomen, zoals bijvoorbeeld een onmiddellijke benoeming van arbiters via de lijstprocedure.

 

 

 Vragen over het NAI

Veel gestelde vragen over het Nederlands Arbitrage Instituut

Vragen over Arbitrage

Vragen over Mediation

Aanbevolen Literatuur

Een lijst met aanbevolen literatuur is beschikbaar voor verdere diepgang