POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Tekst Nederlandse arbitragewet

De tekst van de arbitragewet (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikelen 1020 - 1076) is beschikbaar als PDF document.

Het Nederlands Arbitrage Instituut heeft zorggedragen voor een vertaling van de Nederlandse arbitragewet. De vertaling wordt gepubliceerd in het NAI Arbitragereglement boekje. Niets uit de Engelse vertaling van de wettekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nederlands Arbitrage Instituut. 

Een vertaling van de Nederlandse arbitragewet in het Russisch kan worden gevonden op de volgende website.Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.