PO BOX 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL +31 10 281 6969
NL EN

Aanbevolen tekst arbitraal beding

“Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.”

Hierbij kunnen desgewenst een aantal zaken geregeld worden:International

The NAI is for national and international trading partners
read more >

The new
NAI arbitration rules

Go to the text >

NAI Newsletter

Subscribe now.